معرفی دوره
معرفی اساتید
معرفی دروس
کارگاه آموزشی شناخت روابط صحیح با (تحلیل روابط متقابل) TA
تعداد جلسات: 4 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
  3. فصل سوم
  4. فصل چهارم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی ایجاد روابط عاشقانه پایدار
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
کارگاه آموزشی راههای پیشگیری از خیانت
تعداد جلسات: 2 جلسه
  1. فصل اول
  2. فصل دوم
ویدئو معرفی
مشخصات دوره
تعداد دروس 3 درس
مدت زمان آموزش ساعت
تعداد جلسات 8 جلسه
هزینه دوره تومان
نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه
 
کد ملی    
کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سامانه استفاده می شود.
کلمه عبور
 
0