معرفی دوره
آموختن برای خوب زیستن
از مجموعه بسته های آموزشی، انگیزشی و مهارتی آموختن برای خوب زیستن چگونه رنج زیستن را کاهش دهیم و بر شادی آن بیافزاییم چند پیشنهاد راهبردی و ارائه راهکارهای معنوی، فلسفی و روانشناختی برای بهتر زیستن..
معرفی اساتید
استاد حمیدرضا سلمانیان متولد فروردین ١٣4١ دانش آموخته رشته روانشناسی، فلسفه زندگی، دین، عرفان و ادبیات.. پژوهشگر، مدرس و مشاور در حوزه تعلیم و تربیت و سبک زندگی در سطح کشور..
معرفی دروس
مشخصات دوره
تعداد دروس 0 درس
مدت زمان آموزش 6 ساعت
تعداد جلسات
هزینه دوره 200,000 تومان
نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه  
 
کد ملی    
کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سامانه استفاده می شود.
کلمه عبور
 
0