معرفی دوره
معرفی اساتید
معرفی دروس
کارگاه آموزشی حفظ قرآن کریم
تعداد جلسات: 6 جلسه
  1. جلسه آفلاین
  2. جلسه دوم آفلاین
  3. جلسه سوم آفلاین
  4. جلسه چهارم آفلاین
  5. جلسه پنجم آنلاین
  6. جلسه ششم آنلاین
ویدئو معرفی
مشخصات دوره
تعداد دروس 1 درس
مدت زمان آموزش ساعت
تعداد جلسات 6 جلسه
هزینه دوره تومان
نام
 
نام خانوادگی
 
شماره تلفن همراه
 
کد ملی    
کد ملی شما به عنوان نام کاربری شما در سامانه استفاده می شود.
کلمه عبور
 
0